Yoga – historia

Yoga är inte bara en träningsform som växer i popularitet, det är även en spännande inblick i historien. I dag har yoga spridit sig till västvärlden och blivit förknippat med syntetiska mattor i granna färger, trendiga träningskläder och sterila rum.

Yoga – historia

Men yoga bär fortfarande på något andligt och ursprungligt. Det är fortfarande en anrik träningsform med rötterna i naturen, filosofi och harmonisk balans. I den här artikeln ska vi kika lite närmare på yogans historia. Varifrån kommer egentligen yoga och vad betyder yoga?

Historia

På grund av att yoga är så gammalt är det svårt att veta exakt hur träningsformen uppkom och fick spridning i sitt tidiga skede. Vad vi vet är att yoga har varit en viktig del av både indisk kultur och filosofi sedan långt före Kristus. Men från år 400 finns texten Yoga Sutra som beskriver en rad olika övningar och ställningar som ingår i yoga.

Till Västvärlden började yoga sprida sig under 1800-talet. Då var det de filosofiska aspekterna som väckte intresse hos de västerländska, romantiska, filosoferna, bland annat Schopenhauer. De tankar om som dominerade inom yoga passade väl in i dåtidens Europa. På 1890-talet började dessutom den indiske yogainstruktören Swami Vivekananda åka runt och lära ut yoga. Två andra företrädare för yoga i Väst är Blanche DeVries och Pierre Bernard som utformade en yoga som i högre utsträckning tilltalade en västerländsk målgrupp.

 

Yoga i dag

Sedan dess har yogan vuxit i Västvärlden för att få en boom på 80-talet och på senare ur blomma ut till en stor trend inom hälsa och träning. Nu har yogan blivit en allmänt accepterad träningsform som uppskattas av de breda massorna. I dag finns yogastudios i de flesta större städer och även på flera mindre orter. Numera är det dock större fokus på det kroppsliga och träningen, och mindre fokus på det filosofiska.

Yoga i dag

Men ännu finns en hel del av den andliga och meditativa auran kvar i yogan. Och antagligen är det rötterna i djupa traditioner som gör att många lockas att börja med yoga. Det är fortfarande en träningsform som stimulerar tankar och funderingar.

 

Kritik mot yoga

Men yogans erövring av Västvärlden har inte varit utan hinder. Den största motsättningen har funnits inom Kristendomen och flera kyrkor har motsatt sig yoga eftersom de sett yoga som alltför intimt förknippat med hinduismen – och därmed ett hot mot kristendomen. Man såg helt enkelt yoga som hinduistisk propaganda som kunde vara skadlig för unga. Numera vet vi dock bättre, och yoga har faktiskt blivit ett inslag även inom kyrklig verksamhet. Yoga är ett universellt redskap som kan användas av vem som helst för att finna inre ro.