Vedic-yoga

Yogan är intressant tack vare dess många olika delar, det är inte bara bra för kroppen utan även själen är en del som man arbetar hårt med om man utövar yoga. Självklart finns det de som endast använder detta som en form av träning, men många går in för att verkligen lära sig hela konceptet med yoga och det finns kanske en anledning till varför erfara yogautövare ser lugna och harmoniska ut. Lyckas man nå det optimala stadiet för yogan så har man automatiskt fått en del inre frid.

Fyra böcker

Tack vare en historia som sträcker sig så långt tillbaka i tiden så är en fastställning om när det faktiskt skapades svår. En lång och rik historia innebär att många olika aspekter av ett ämne utforskas och därmed skapas olika versioner av det, så även när det gäller yogan. Här finns det fyra olika kategorier, Vedic yoga, Preclassical yoga, Classical yoga och Postclassical yoga. Dessa kategorier är som bilder tagna i en följd, en historiens marsch. De yoga föreskrifter man hittade i Rig-Veda, som jag pratade om i förra artikeln, och de andra tre böckerna är kända som Vedic yoga. Själva ordet vedic betyder ”lärdom” medan sanskrittermen ”rig” betyder att lovorda, därför är alltså den heliga Rig-Veda en samling av böcker som hyllas av en högre makt. Denna samling är dessutom upphovet till Hinduismen, en religion som idag har runt en biljon anhängare och man kan säg att Rig-Veda är för Hinduismen vad Första Moseboken är för Kristendomen.

Magi och sånger

Förutom denna finns tre andra böcker Yajur-Veda (lärdom om uppoffring), Sama-veda (lärdom om sång), och Atharva-veda (lärdom om Atharva). Den första samlingen innehåller de uppoffrande formler vilka används av vedic präster. Den andra samlingen innehåller sångerna som hör till formlerna och den tredje är full av magiska besvärjelser för alla tillfällen men också ett antal väldigt kraftfulla filosofiska skrifter kopplade till Atharvan, en känd eldpräst som ihågkommen som mästare av magiska ritualer. Det står klart att Vedic-yoga är tätt sammankopplad med livsritualen av de forna indianerna och kretsade kring idén om uppoffring, som ett sätt att ena den materialistiska världen med själens osynliga värld. För att lyckat kunna utföra de krävande ritualerna var de tvungna att kunna fokusera mentalt under en längre tid. En sådan typ av fokus överskrider de begränsningar vi har i vårt vanliga sinne, vi går in i en sorts trans och denna är grunden till yogan.

Det ultimata stadiet

När man lyckats med denna mentala fokusering så belönas man med en vision eller en sorts erfarenhet i den trans man når. En stor mästare av Vedic yoga kallades för rishi i Sanskrit, en typ av profet. Dessa profeter klarade av att se materialet vår själva existens är uppbyggd av och deras böcker pratar om deras underbara intuitioner som än idag kan inspirera oss. Men detta är något som kräver väldigt lång tid för att lyckas uppnå men drömmen om detta stadie av meditation delas av många. Det anordnas kurser där man får lära sig om meditationen och en del åker på resor för att träffa dessa yoga gurus och lära sig från dem.