Preclassical yoga

Nästa from av yoga är Preclassical yoga, en kategori som täcker en omfattande period om nästan 2000 år fram till det andra århundradet A.D. Denna typ av yoga kommer i många olika former och skepnader där de tidigaste manifestationerna fortfarande associeras tätt till den offrande Vedic kulturen, så som den utvecklades i Brahmanas och Aranyakas. Brahamanas och Sanskrit texterna förklarar verserna i Vedic och ritualerna bakom dem, ritualtexterna till Aranyakas är dock specifika till de som väljer att leva i avskildhet i ett skogsbruk.

Ord från Gandhi

Med hjälp av de gnostiska texter kallade Upanishaderna blev yogan sitt eget, i dessa förklaras den dolda läran om alltingets ultimata enhet. Det finns över 200 olika skrifter men endast en handfull av dem sammansattes under tiden innan Buddhan Guatama, det femte århundradet innan Kristus. Dessa arbeten kan liknas med det nya testamentet, detta baseras på det gamla testamentet men sträcker sig samtidigt längre än så. En av de mest märkvärda yoga skrifterna är Bhagavad-Gîtâ (Herrens sång) som den store sociala reformatorn Mahatma Gandhi sa följande om:

När besvikelsen stirrar mig i ansiktet och jag ensam inte ser en enda stråle av ljus går jag tillbaka till Bhagavad-Gita, Jag finner en vers här och där och börjar genast le mitt i överväldigande tragedier – mitt liv har alltid varit fullt av externa tragedier – och de har lämnat inget synligt, inget outplånligt ärr på mig, jag är skyldig detta till alla lärdomar av Bhagava-Gita.”

En betydelsefull text

I dess betydelse är detta verk på endast 700 verser kanske för Hindus vad Jesus predikan på berget är för de kristna. Meddelandet i verserna säger att man inte ska vända den andra kinden emot utan istället aktivt bekämpa ondskan i världen. I dess nutida form komponerades Bhagavad-GÎtâ runt 500 före Kristus och har sedan dess varit en daglig inspiration för miljoner av Hindus anhängare. Dess centrala lära lyder så här: Att vara vid liv innebär att vara aktiv och, om vi vill undvika svårigheter för oss själva och andra, måste våra handlingar vara godartade och sträcka sig längre än det egna egot. En enkel sak egentligen, men svår att få till i det vardagliga livet.

Bhagavad-GÎtâ

Enormt sammanslagen

Preclassical yoga innefattar också de många skolor vilkas läror kan hittas i Indiens två stora nationella eposer, Râmâyana och Mahâbhârata, här är Bhagavad-Gîtâ innbäddat och är sju gånger så stort som Illiaden och Odysses tillsammans. Dessa olika läror utvecklade alla möjliga olika tekniker för att uppnå en djup meditation genom vilken yogis och yoginier kan gå utöver kroppen och sinnet för att upptäcka den natur som de verkligen tillhör. Yogans olika former och läror är inte något man lär sig på en eftermiddag under en lektion, det är istället något man tillsammans med utövandet kan studera under en längre tid och tillslut känna sig tillfreds med sig själv och livet enligt de läror som finns. Förutom sinnet så mår kroppen bra utav de olika rörelser och övningar som yogan erbjuder i form av träning för kroppen. Man blir smidigare och får lättare att koppla av med en träning i yoga.