Medicinsk yoga – Vad är det?

Medicinska yoga även kallad för MediYoga är en yogaform som är utvecklad i Sverige av Göran Boll. Yogan är varumärkesskyddad och används främst till rehabilitering, men kan även utföras av de personer som vill hitta sitt fokus och komma i balans. Medicinsk yoga har ett fokus på lugna och enkla rörelser, som kombineras med andningsövningar. Yogans rötter kommer från Ayurveda- och Kundaliniyogan, samt har även sitt ursprung från den traditionella gamla och välkända kinesiska medicinen.  

MediYogas terapeutiska form går ut på att arbeta med olika typer av tekniker för meditation, ljud och vibrationer. Yogan är väldigt mjuk meditativ, men ändå en kraftfull form av yoga med en effekt som går på djupet för både kroppen och själen. Medicinsk yoga passar alla och tar hela människan i beaktning, både med den fysiska kroppen och energin som människorna har.

MediYoga – Vad används den till?

Först och främst används MediYoga som ett hjälpmedel och verktyg inom sjukvården för att rehabilitera människor. Yogan kan även användas i ett preventivt syfte för att kunna nå en psykisk och fysisk balans i sitt liv. Medicinsk yoga innebär att stresshormonerna blir mindre till antalet, sömnen förbättras, samt att utövaren får mindre smärta och värk.

MediYoga – Vad används den till?

Dessutom förbättras kroppens immunförsvar, stärker personens självförtroende, får lägre blodtryck, samtidigt som sinnet blir tryggare och lugnare. Detta samtidigt som kroppen får en ökad rörlighet, samt ökar möjligheterna till att läkas och återhämta sig snabbare. 

Utförandet av medicinsk yoga

Det är upp till var och en om man väljer sitta på en stol eller använda sig av en yogamatta när övningarna ska genomföras. Yogan har en så kallad röd tråd, då alla övningarna har ett samband på ett eller annat sätt med hjälp av upprepningar och rytm. Allt från intoning, rörelseövningar, djupa långa andetag, till meditation, vila och uttoning, vilket är sammansvetsade och har lika stor betydelse.

I varje yogapass ingår det koncentrations- och andningsövningar av olika slag, fysiska rörelser och ljud det så kallade mantrat. Målet med en medicinsk yoga är att frambringa uppmärksamhet som tränar och förbereder kroppen att knyta samma både de fysiska och mentala aspekterna.

Hur går ett MediYogapass till?

Vanligtvis består ett MediYogapass av sex olika delar, då man börjar med att andas djupa och långa andetag sittandes eller liggandes. Andetagen ser till att spänningarna släpper och skapar ett lugn inombords. Därefter är det dags för intoning, få handflatorna sätts samman, sluter ögonen och börjar med mantrat – ong namo guro dev namo, som sägs tre gånger. Detta gör att det sätts ett fokus på den inre styrka som ska hjälpa till genom hela passet.

De fysiska övningarna genomför sedan antingen liggandes, sittandes och/eller stående, utifrån sina egna förutsättningar. Yogaövningarna får absolut inte göra ont. Nästa steg är att vila en liten stund liggandes på rygg och det går bra att använda sig av en filt på kroppen om det känns bättre. Därefter går man in på en djupsinnig avslappning. Efter vilan är det dags för meditation och använder verktyg så som mantran, sång eller andningsövningar. Syftet med övningen är att hitta en balans i sitt inre. Yogapassat avslutas med en uttoning genom att föra samman handflatorna, sluta ögonen och upprepa mantrat sat nam tre gånger. Sat nam har betydelsen – ”Jag är sann”.