Anandayoga – en resa genom kropp och själ

Yoga är något som har utövats i över 5000 år och som har sin grund i Indien och i Hinduismen. Ordet yoga kommer från det urgamla språket Sanskrit och betyder ”förening” och det syftar på föreningen mellan ”atman”, som är den mänskliga själen och ”brahman”, som är världssjälen. Det ursprungliga syftet med yogan var ”moksha”, som betyder frihet eller frigörelse, men idag har det mer blivit en motionsform bland många andra och utövas främst som ett meditativt sätt att hålla kroppen i form.

År 400 gjordes en skrift över Yogans olika delar med en sammanställning av övningar, denna kom att kallas Yoga Sutra och det är dessa övningar som utförs inom yogan än idag och den anses vara en av de viktigaste klassiska yogatexterna. Yogan fick sitt inträde till västvärlden först på 1800-talet genom bland andra Arthur Schopenhauer och kom under det följande århundradet att praktiseras och studeras av många. Böcker har skrivits i mängder men det är först sedan yoga-boomen på 1980-talet som yogan har börjat praktiseras av gemene man och sedan 2000-talets början har den ökat mer och mer i popularitet och få är de människor som år 2021 ännu aldrig har svettat sig igenom ett yoga-pass.

Olika varianter av Yoga

Det har under årtusendena utvecklats en mängd olika varianter av yogan, några av dessa är Bhaktiyoga, Hathayoga och Karmayoga. Största delen av den yogan som utförs idag, är en förlängning och utveckling av Hathayogan där fokus ligger på att nå full kontroll över sin kropp genom olika övningar, detta ska i sin tur ge balans i kroppens energisystem och genom detta uppnår man god hälsa och utveckling, både fysisk och psykisk. ”Ha” betyder solen som anses vara maskulin och ”tha” betyder månen som anses vara feminin så detta i kombination med ”yoga” som vi sedan tidigare vet betyder förening innebär att ordet Hathayoga syftar på föreningen mellan solen och månen, eller alltså mellan det maskulina och det feminina.

Vad är Anandayoga?

Anandayoga som också kan kallas ”Yoga för en högre medvetenhet” är baserad just på Hathayogan. Den utvecklades av Yogananda under 1940- och 1950-talen och lärdes sedan vidare till Kiryananda som på 1960-talet blev Anandayogans grundare och som också har gett den dess namn. Syftet med Ananadayogan är att väcka och utforska energierna i kroppen. Detta görs genom kombinationen av olika ”asanas”, som är yogatermen för positioner, och ”pranayama” som är ordet för den andningskontroll som utförs inom all typ av yoga.  Anandayogan fokuserar på att använda energin som kommer ut av att detta för att förena sinne, kropp och själ.

Var kan man utföra Anandayogan?

Var kan man utföra Anandayogan?

Anandayogan finns att hitta på en del yogastudios runt om i landet till exempel Anandayogastudios men den verkar ännu inte ha fått något ordentligt fotfäste i den svenska yogakulturen. Vill man utforska läran ordentligt bör man nog söka sig utomlands, kanske till och med hela vägen till Indien för var kan man väl bäst lära sig yoga än i yogans vagga. Om man inte har tid, lust eller råd att ge sig ut och resa så långt kan man också hitta övningar och instruktioner på internet.