Yoga är något som har utövats i över 5000 år och som har sin grund i Indien och i Hinduismen. Ordet yoga kommer från det urgamla språket Sanskrit och betyder ”förening” och det syftar på föreningen mellan ”atman”, som är den mänskliga själen och ”brahman”, som är världssjälen. Det ursprungliga syftet med yogan var ”moksha”,…