Stress brukar definieras olika beroende på vem du frågar. En vanlig definition är att stress upplevs när kraven överstiger ens resurser. Stress kan också vara av ångest-karaktär där stressen uppkommer av bland annat sådant som någon befarar ska hända. En sådan stress kan också sätta sig i kroppen göra en stresskänslig och aktiveras utan att…