Månad: oktober 2017

Klassisk yoga

 Efter detta är det dags att ta sig en titt på den klassiska yogan, denna etikett gäller den åttafaldiga yogan, även känd som Râja-Yoga, en form som lärs ut av Patanjali i hans Yoga-Sûtra. Denna Sanskrit text är sammansatt av precis under 200 aforistiska uttalanden som har kommenterats om och om igen under århundradena. Förr…


Preclassical yoga

Nästa from av yoga är Preclassical yoga, en kategori som täcker en omfattande period om nästan 2000 år fram till det andra århundradet A.D. Denna typ av yoga kommer i många olika former och skepnader där de tidigaste manifestationerna fortfarande associeras tätt till den offrande Vedic kulturen, så som den utvecklades i Brahmanas och Aranyakas….